Dobra teta logo božični

Imamo še nekaj prostih mest za vpis v Ljubljani in Kranju za prihodnje šolsko leto

Dragi starši,

obveščamo vas, da imamo v novem šolskem letu 2023/2024 še nekaj prostih mest v naših delno sofinanciranih enotah:

v KRANJU

1. Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj

 • 1 prosto mesto za otroka, rojenega leta 2021

2. Pri Dobri Lučki, Ljubljanska cesta 24 b, 4000 Kranj

 • 1 prosto mesto za otroke I. starostnega obdobja (od 1 do 3 let),
 • 6 prostih mest za otroke II. starostnega obdobja (od 3 do 6 let).

3. Pri Dobri Vesni, Cesta Staneta Žagarja 30 a, 4000 Kranj

 • 8 prostih mest za otroke I. starostnega obdobja (od 1 do 3 let).

in LJUBLJANI

4. Pri Dobri Ajdi, Verovškova 55a, 1000 Ljubljana

 • 5 prostih mest za otroke I. starostnega obdobja (od 1 do 3 let),
 • 5 prostih mest za otroke II. starostnega obdobja (od 3 do 6 let).

 

Za vse informacije glede vpisa se obrnite na ga. Anjo Smolnikar na telefon 031 202 530 ali preko e-pošte info@dobrateta.si.

IMG 20220916 083704

ZAKAJ BI SE ODLOČILI PRAV ZA NAŠ VRTEC?

Smo vrtec kateri nudi prav vsakemu otroku in posledično tudi staršu prostor, kjer se počuti varno, sprejeto, slišano in ljubljeno. Dobra teta deluje kot ena velika družina. Zavedamo se, da brez sodelovanja s starši ne gre, zato ves čas sodelujemo drug z drugim, z roko v roki in predstavljamo podaljšek družini. Za otroke gradimo in ustvarjamo varno, zaupljivo okolje v katerem prav vsak dobi topel objem in so njegove telesne ter duševne potrebe na prvem mestu.

Naše glavno vodilo je »Vsak otrok si zasluži topel objem«.

V našem vrtcu za otroke skrbi skupina nasmejanih, energičnih, vedno idej polnih in izkušenih vzgojiteljic ter pomočnic vzgojiteljic - strokoven kader, ki se redno izobražuje na področju otroške psihologije, pristopov kateri spodbujajo pri otroku samostojno razmišljanje, kreativnost in gradijo na pozitivni samopodobi (vključevanje NTC elementov, sočuten in individualen pristop do vsakega otroka posebej).

Otrokom znanja podajamo s spodbujanjem njihovega razmišljanja, tako da sami iščejo rešitve za probleme in izzive prihodnosti. Pri nas poudarjamo otrokov individualni razvoj, saj s tem otroci razvijajo lastno identiteto in pridobivajo samozaupanje. Obenem stremimo k temu, da bi otroke na razigran in poučen način popeljali na pot samostojnosti in odgovornosti.

Želimo si, da bi otroci imeli možnost razvoja svojih individualnih sposobnosti, zato imamo v okviru dnevnega programa (npr. učenje angleščine) razne obogatitvene aktivnosti, v popoldanskem času pa dodatne aktivnosti (plesne urice, gibalne urice, angleške urice, NTC delavnice…), za katere se starši odločijo posebej.

Naše vrednote so:

 • SOČUTJE: Razumemo koncept medsebojne pomoči med vrtcem in starši in ga tudi vsakodnevno izvajamo. S skupnimi močmi premagujemo ovire in izzive na poti rasti, vzgoje in razvoja otroka. Prisluhnemo otroku v stiski, poskušamo razumeti njegova čustva in se vanje vživeti. Z njim se veselimo in ga bodrimo, hkrati pa tudi tolažimo in pomagamo pri njegovih lastnih stiskah.
 • SODELOVANJE: Cenimo medsebojno izmenjevanje mnenj in dobrih praks. K prispevkom in sodelovanju spodbujamo tako naše vzgojiteljice na nivoju oddelkov in različnih enot, kot tudi naše otroke in starše. Otroci s svojimi vsakodnevnimi željami in idejami pomembno prispevajo k dejavnostim v vrtcu, njihovi starši in naše vzgojiteljice pa imajo možnost izražanja in sodelovanja na rednih skupnih srečanjih, šolah za starše, delavnicah, oziroma preko oglasne deske, bloga in raznovrstnih tematskih skupin.
 • SAMOSTOJNOST: Naše otroke spodbujamo k samostojnosti in odgovornosti pri različnih dnevnih opravilih (prehranjevanje, oblačenje, umivanje, obuvanje), pa tudi pri dnevnih dejavnostih v okviru našega programa – (izbira igrice, pesmice) na kar so izredno ponosni. Po drugi strani imajo naše vzgojiteljice možnost samostojnega načrtovanja svojega dela in stopnje lastne angažiranosti, pa tudi reševanja vsakodnevnih situacij.
 • IGRIVOST: Igra je najpomembnejši del otroškega življenja, zato jo spodbujamo prav pri vsaki dejavnosti, ki jo doživijo v okviru vrtca. Vživimo se v otroško igro in skozi petje, ples, gibalne in miselne igre spodbujamo njihov celostni razvoj. Igrivost in ustvarjalnost vzgojiteljic nima meja in je tudi najboljši način pridobivanja zaupanja otroka ter temelj dobrih medsebojnih odnosov.
 • STROKOVNOST: Skrbno načrtovani program, ki ga izvajamo, poskrbi za individualne potrebe otroka in uresničevanje z uporabo različnih aktivnosti. Skrbimo za odličen prenos informacij do staršev in sprotno obveščanje o razvoju otroka ter pregledom nad časom, ko so otroci v našem varstvu. Upoštevamo mnenja staršev ter izkušnje glede različnih potreb njihovih otrok in jih uspešno vpletamo v vsakodnevni program.

Prizadevamo si pomagati staršem pri vzgoji, zato smo se povezali s številnimi strokovnjaki na različnih področjih (psihoterapije, pediatrije in fizioterapije), v sodelovanju z njimi pa organiziramo Šolo za starše. V vrtcu si želimo, da bi starši z malčki preživeli čim bolj kvaliteten čas, zato raznovrstne ideje in članke podajamo tudi preko spletne strani.

 

 

Prisrčno vabljeni k vpisu.

Arhiv novic