Dobra teta logo božični

Aktualni razpisi & obrazci

Dragi starši!

Spodaj lahko poiščete vse trenutno aktualne vloge, vpisne liste in informacije glede naših enot na področju MOK, Šenčurja in Ljubljane. 

I. KONCESIJSKI ODDELKI - KRANJ

Prijazno vas vabimo k vpisu v naši koncesijski enoti v Kranju, Pri Dobri Evi in Pri Dobri Tinci.

Vpis bo potekal od 6. 3. do 15. 3. 2023.

V enoti Pri Dobri Tinci imamo 7 prostih mest za otroke rojene leta 2022, v enoti Pri Dobri Evi pa 14 prostih mesta za otroke rojene leta 2022 in 2 prosti mesti za otroka rojena leta 2021.

Vloge sprejemamo:

po priporočeni pošti na naslov: Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj

- ali osebno na upravi vrtca (Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj) od 6. 3. 2023 do vključno 15. 3. 2023. v času uradnih ur ( od 9. do 14. ure)

Na podlagi 51. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št.142/20) mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Obvestilo glede koncesijskih oddelkov v enotPri Dobri Vesni (I. starostno obdobje) in Pri Dobri Lučki.

Obenem vam sporočamo, da nam v enotah, Pri Dobri Vesni  in Pri Dobri Lučki z 31. 8 .2023 poteče koncesija. Ker še ne vemo ali bo Mestna občina Kranj razpisala razpis za koncesijo, v ti dve enoti trenutno vpisujemo z informativno vlogo za delno sofinancirane oddelke. 

V kolikor bo objavljen razpis za koncesijo in bomo koncesijo dobili, vas bomo o tem takoj obvestili in vam poslali vso dokumentacijo. V primeru, da koncesije ne bi dobili, bosta enoti delovali kot delno sofinancirani. Več o razpisu koncesije bomo vedeli v aprilu 2023.

Ker bo v primeru podeljene koncesije vpis v enoti izredni, lahko starši vpišejo otroke v enoti Pri Dobri Evi in Pri Dobri Tinci ter v primeru izrednega vpisa tudi v enoti Pri Dobri Lučki in Pri Dobri Vesni (vpisa se med seboj izključujeta).

Za vse dodatne informacije smo na voljo preko e-pošte info@dobrateta.si ali telefonski številki 031 202 530 (Anja Smolnikar) in 030 293 419 (Jana Fleišer). 

Vpis v naše koncesijske enote Pri Dobri Tinci in Pri Dobri Evi (I. starostno obdobje) je možen preko javnega razpisa v začetku meseca marca (otroci se uvrstijo na čakalni seznam ), oziroma preko celega leta (vloga se šteje kot prepozno oddana vloga in se uvrsti na poseben seznam).
Vloge lahko oddate po pošti na naslov Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj ali osebno na upravi vrtca - Z Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj.

Za vse informacije glede vpisa lahko pišete na info@dobrateta.si ali 030 293 419.

Centralni čakalni seznam na območju Mestne občine Kranj za šolsko leto 2023/2024 si lahko ogledate na spletni strani Mestne občine Kranj >>>

 • VLOGE:

Vloga za vpis za v enoti Pri Dobri Tinci in Pri Dobri Evi za šolsko leto 2023/2024 (nadaljnji vpis] v formatu doc >> ali pdf >>
Informativna vloga za vpis v enoti Pri Dobri Lučki in Pri Dobri Vesni za šolsko leto 2023/2024 – >>>

Prednostni vrstni red otrok za enoti Pri Dobri Tinci in Pri Dobri Evi za šolsko leto 2023/2024 >>

Čakalni seznam otrok za enoti Pri Dobri Tinci in Pri Dobri Evi za šolsko leto 2023/2024 >>

II. DELNO SOFINANCIRANI ODDELKI - KRANJ

Vpis v naše delno sofinancirane enote, Pri Dobri teti in Pri Dobri Vesni (II. starostno obdobje), poteka celo leto preko obrazca – informativna vloga za delno sofinancirane enote (obrazec).
Vloge lahko oddate:

 • po elektronski pošti: info@dobrateta.si,
 • po navadni pošti na naslov Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj ali
 • osebno na upravi vrtca -  Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj.

Za vse informacije glede vpisa lahko pišete na info@dobrateta.si ali 030 293 419.

Predvidena prosta mesta za šolsko leto 2023/2024:

 • Pri Dobri teti
  • II. starostno obdobje – 0 prostih mest
  • I. starostno obdobje – 7 prostih mest

III. KONCESIJSKI ODDELKI - ŠENČUR

Vpis v našo koncesijsko enoto, Pri Dobri Metki, je možen preko javnega razpisa v začetku meseca februarja (otroci se uvrstijo na čakalni seznam), oziroma preko celega leta (vloga se šteje kot prepozno oddana vloga in se uvrsti na poseben seznam).
Vloge lahko oddate po pošti na naslov Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj ali osebno na upravi vrtca - Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj.

Za vse informacije glede vpisa lahko pišete na info@dobrateta.si ali 030 293 419.

Predvidena prosta mesta za šolsko leto 2023/2024:

 • Pri Dobri Metki – 20 prostih mest za otroke letnik 2021 in 2022.

VLOGE IN SEZNAMI:

Vloga za vpis v enoto Pri Dobri Metki za šolsko leto 2023/2024 – >>> 

Sklep o določitvi cen na območju občine Šenčur >>>

IV. DELNO SOFINANCIRANI ODDELKI - LJUBLJANA

Vpis v našo delno sofinancirano enoto, Pri Dobri Ajdi ( I. in II. starostno obdobje), poteka preko celega leta preko obrazca – informativna vloga za delno sofinancirane enote >> obrazec

Vloge lahko oddate:
- po elektronski pošti: info@dobrateta.si,
- po navadni pošti na naslov Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj.

Za vse informacije glede vpisa lahko pišete na info@dobrateta.si ali 030 293 419.

Predvidena prosta mesta za šolsko leto 2023/2024:

 • Pri Dobri Ajdi
 • II. starostno obdobje – 1 prosto mesto,
 • I. starostno obdobje – 7 prostih mest.

 

Struktura oddelkov v vrtcu Dobra teta

Tabela 2023 1

V šolskem letu 2022/23 bo v Zasebnem vrtcu Dobra teta vzgojno-izobraževalno delo potekalo v 8 celih in 2 polovičnih oddelkih.
Od tega bo 7 oddelkov I. starostnega obdobja (3 celi oddelki in 2 polovična), trije oddelki II. starostnega obdobja. 

V šolskem letu 2022/2023 bo v Zavodu za kreativno varstvo vzgojno-izobraževalno delo potekalo v 2 oddelkih, od tega v enem oddelku II. starostnega obdobja in enem kombiniranem oddelku.

Pri Dobri Vesni (Buan d.o.o.) delo poteka v 2 oddelkih, od tega v enem oddelku I. starostnega obdobja (koncesija) in enem oddelku II. starostnega obdobja (delno sofinanciran).

Informacije o prostih mestih in vpisu v Zasebni vrtec Dobra teta lahko pridobite pri:

- Jani Fleišer (030/293-419, info@dobrateta.si) in

- Anji Smolnikar (031/202-530, anja@dobrateta.si).