Dobra teta logo božični

Sklad Zasebnega vrtca Dobra teta

Na pobudo staršev smo v šolskem letu 2015/16, dne 3. 11. 2015, ustanovili Sklad Zasebnega vrtca Dobra teta. Sklad je namenjen pridobivanju sredstev za aktivnosti vrtca, ki jih vrtec nudi izven okvira svoje temeljne dejavnosti, in ki pozitivno vplivajo na razvoj in zadovoljstvo otrok, ki nam jih vsakodnevno zaupate v varstvo.

vrtec

Sklad je namenjen izboljšanju storitev in aktivnosti, ki jih vrtec nudi otrokom, poleg tega pa tudi pomoči otrokom iz socialno šibkejših družin, ki se prepogosto ne zmorejo udeležiti skupinskih aktivnosti svojih vrstnikov. Sklad je tako namenjen pridobivanju finančnih in drugih sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb, donacij in drugih virov. Sredstva sklada se vodijo na posebnem kontu Zasebnega vrtca Dobra teta.

Sredstva sklada bodo namenjena za:

  • So-financiranje nadstandardnih aktivnosti vrtca otrokom iz socialno šibkejših družin (izleti, lutkovne predstave, vrtec v naravi, letovanje,...).
  • Nakup didaktičnih igrač v času obdarovanja Dedka Mraza za posamezni oddelek.
  • Dodatna strokovna pomoč s področja specialne pedagogike, logopeda, psihologa in drugih strokovnjakov, ki niso zaposleni v vrtcu.
  • Pridobitev nadstandardne opreme, zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne  dejavnosti, za zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega procesa.

Sklad vrtca vodi upravni odbor v sestavi 8 članov. Sklad Zasebnega vrtca Dobra teta deluje na podlagi sklenjenih pravil o delovanju Sklada Zasebnega vrtca Dobra teta.

Način zbiranja sredstev

Sklad bo sredstva zbiral prek različnih prireditev (bazar, zbiralna akcija papirja,…), z donacijami sponzorjev in s prostovoljnimi finančnimi prispevki, z nakazilom na transakcijski račun vrtca SI56 1010 0005 0926 935 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.), sklic za nakazilo: 00 123000, s pripisom – za sklad.

Vloga za dodelitev sredstev iz vrtčevskega sklada (prenesi si).

Namenite svoj delež dohodnine našemu Skladu

Vabimo vas, da svoj delež dohodnine namenite Skladu Zasebnega vrtca Dobra teta, ki bo s pridobljenimi sredstvi skrbel za pomoč socialno šibkim otrokom, za nakup nadstandardne opreme, zagotavljanje razvojne in raziskovalne dejavnosti in zvišanje standarda vzgojno-izobraževalnega programa.

Svoj del dohodnine lahko oddate preko elektronske zahteve na spletni strani: http://www.sklad05.si/nameni/posamicen/281, ali pa izpolnite obrazec "Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije"