Dobra teta logo božični

Pri nas poskrbimo, da so vaši malčki v varnih, skrbnih in domislic polnih rokah izkušenih vzgojiteljic in pomočnic, ki so z vsem srcem predane vašim navihancem in njihovim vragolijam. Sprejemamo malčke v starosti 11 mesecev do treh let in jih razvrstimo v štiri starostne skupine .

Kakšen je program Tetinih varstev

  • zagotavljamo celostni razvoj njihovih gibalnih, čustvenih, glasbenih in socialnih sposobnosti.
  • Spodbujamo individualizem in lastne ideje, s tem pa krepimo otrokovo identiteto in zaupanje vase
  • Razvijamo otrokov čut za okolico in družbo, da začne graditi odnose z vsemi v svojem socialnem okolju
  • Spodbujamo izražanje čustev in skozi komunikacijo razvijamo otrokove sposobnosti za razumevanje drugih
  • Skozi igro razvijamo občutek pripadnosti skupini, spoštovanje meja in družbeno kulturnih norm

Otroci svoj čas preživljajo v odlično opremljenih sobicah, notranjih igralnicah in telovadnicah, svojo energijo pa sproščajo na svežem zraku prostornih igralnic na prostem.

Dnevni program

Dnevni program v zasebnem vrtcu Dobra teta traja od 6 do 9 ur v dopoldanskem času. Dnevni program zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok, cena programa pa se določi na podlagi metodologije za izračun cene programa. Plačilo staršev se določi in izračuna po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcu.

6:00 - 8:00 Prihod otrok v varstvo
8:15 Zajtrk
9:00 - 11:00 Različne načrtovane in nenačrtovane dejavnosti, razgibavanje v telovadnici, prosta igra ter glede na vremenske razmere igra na prostem in sprehodi
11:30 Kosilo
12:15 - 14:00 Počitek
14:30 Popoldanska malica
15:00 - 17:00 Igra in odhod domov

V družbi je vedno bolj pomembno in tudi potrebno znanje tujega jezika, še posebej angleščine, zato v okviru dnevnega programa z otroki pleše, poje in se igra angleško govoreča vzgojiteljica (English native speaker). Naš cilj je, da se otroci preko neposrednega stika z jezikom nanj privajajo, kar bo v prihodnosti močno pripomoglo k njihovi samozavesti pri učenju angleščine.

Za otrokov razvoj je v predšolskem obdobju izredno pomembno tudi gibalno področje. Ideje, znanja in izkušnje o pripravi gibalnih dejavnosti z Dobrimi tetami deli svetovalka za gibalne in športne dejavnosti.

Sodelovanje z okoljem

Dobre tete življenje v vrtcu popestrimo v sodelovanju z okoljem, saj želimo s prepričanjem »sodelovanje je ključ do uspeha« otrokom dati dober zgled za njihovo prihodnost. Ne le, da s tem poudarjamo pomembnost medsebojne pomoči in sodelovanja ter se vključujemo v širše okolje, ampak otrokom obenem zagotovimo pridobitev izkušenj in znanj, ki jih samo v okviru vrtca ne bi pridobili.


Program izvajamo po javno priznanem Kurikulumu za vrtce, ki ga je marca 1999 sprejel svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

  • Se želite prepričati, kako potekajo naša varstva? Prijavite se za ogled v živo in si oglejte, kako se malčki zabavajo v našem varstvu.
  • Oglejte si Tetino Galerijo in se prepričajte, kako varno in kreativno okolje ponujamo vašim navihancem.