Dobra teta logo božični

Šola za starše

V Zasebnem vrtcu Dobra teta dajemo poseben poudarek sodelovanju s starši. Dobro sodelovanje se pomembno odraža v kvaliteti otrokovega življenja. Staršem želimo dati možnost, da soodločajo o otrokovem življenju v vrtcu, vendar pri odnosu z vrtcem poudarjamo delitev odgovornosti in pristojnosti. Spoštujemo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otroka oz. staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost in avtonomijo vrtca.
Sodelovanje v uvajalnem obdobju: posebej pomembna je dobra komunikacija s starši in sodelovanje v obdobju, ko se otrok uvaja v vrtec. V tem obdobju želimo nuditi podporo tako otrokom kot staršem, ki se ob tem soočajo z raznimi stiskami.

  • • Zaupanje: Predvsem si želimo, da bi nam starši zaupali in se na nas obrnili takrat, ko potrebujejo nasvet, s katerim bi lahko izboljšali kvaliteto vzgoje in vsakdanjega življenja.
    • Celostna vključitev staršev v vrtec: staršem preko spletne strani redno posredujemo informacije o tem, kaj so otroci čez dan počeli, kaj bodo počeli, kakšen je jedilnik za tekoči teden ipd.
    • Odprtost vrtca za želje in potrebe staršev: v okviru profesionalnosti in prepričanja vrtca smo odprti za potrebe in želje staršev ter otrok.
    • Organiziranje izobraževanj za starše:

V letu 2023/2024 smo se odločili za izvedbo treh predavanj, katera so namenjena vsem staršem. Vedno pri izbiri tem in predavateljev pogledamo, kje so tisti največji primanjkljaji otrok v razvoju, kakšni so bili predlogi staršev, kakšnih tem si želijo slišati itn. 

Tako imamo v letošnjem šolskem letu naslednja predavanja: 

GIBALNA DELAVNICA

Polona Cvikl Pokorn in Katja Ranko 

8. 11. 2023

KAKO VZGOJITEI SAMOSTOJNEGA OTROKA  

Vanja Vibbi in Špela Štebe

1. 2. 2024

VPLIV EKRANOV NA OTROKOV RAZVOJ 

Tamara Bastarda in Natalija Šuštar 

3. 4. 2024

Naše vsebine bodo v veliko pomoč staršem pri soočanju z vzgojnimi izzivi in na videz enostavnimi vprašanji vsakdana s svojim otrokom.

Izboljšanje kvalitete življenja in vzgoje otrok: sodelovanje s starši se nam zdi posebej pomembno iz vidika izmenjave pomembnih informacij o otroku, ki lahko enim in drugim pomagajo pri razumevanju otrokovega delovanja kot posameznika. S skladnim delovanjem vrtca in staršev pomembno prispevamo k njegovemu razvoju. Staršem preko spletne strani in profila na Facebooku obenem posredujemo ideje za kvalitetno preživljanje družinskega časa na več področjih (ustvarjalno, gibalno, jezikovno ipd).

Preberite si več o naši viziji in vrednotah.