Dobra teta logo božični

Gibanje in šport

Spretnostna igra: reši igrače

Tokrat vam predstavljamo igro, ki otroke spodbuja k:

 • razvoju fine motorike,
 • razvoju koordinacije oko-roka,
 • vztrajnosti,
 • razmišljanju,
 • iznajdljivosti,
 • koncentraciji.


POTREBUJETE:

 • posodo za perilo,
 • lepilni trak,
 • igrače različnih velikosti in oblik,
 • zajemalko ali katerokoli drugo prijemalo.

1 

POTEK:

 1. V posodo odložite vse igrače.
 2. Posodo prelepite z lepilnim trakom podobno,
  kot prikazuje fotografija.
 3. Otroku predstavite igrico na zanimiv način ,da bo za igro motiviran in s tem toliko bolj vztrajen, npr. »Ojoj, pajek je spletel mrežo in igrače ne morejo ven, pomagaj jim!«
 4. Otroku ponudite zajemalko, s katero se bo lotil pobiranja igrač. V kolikor je to zanj pretežko, jih lahko pobira z roko – še bolje je, da to ugotovi sam.
 5. Ko otrok reši vse igrače, lahko skupaj z njim sestavite in zaigrate zgodbo, kaj bodo igrače počele sedaj, ko so rešene, ali se bodo soočile s pajkom, kako se bodo z njim pogovorile… 

2

VESELO NA DELO 😊

Plešimo z našimi najmlajšimi in jim približajmo prekrasni svet plesa že od malih nog!

Naši otroci z največjim veseljem plešejo ob glasbi. Zanje je to sredstvo izražanja, poleg tega pa pri tem razvijajo svoje ravnotežje in gibalne sposobnosti. 

Staršem ni potrebno nič drugega kot da poiščejo glasbo in jo zavrtijo - otroke bodo pa zelo razveselili, če se bodo z njimi zavrteli tudi sami. 

Zakaj je tako pomembno, da otrok od najzgodnejšega obdobja pleše?

 • S plesom otroci na vabljiv, igriv, prijeten in ustvarjalen način izboljšujejo svoje zdravstveno stanje in splošno odpornost, razvijajo pravilno držo in telesne sposobnosti, koordinacijo telesa, ravnotežje, moč in gibljivost.
 • Spoznavajo sebe in svoje telo ter ozaveščajo svoj osebni prostor in druge v prostoru.
 • Na eni strani večje obvladovanje in na drugi večja sproščenost telesa pospešita govorni razvoj otroka, preko opisovanja načinov gibanja pa otrok bogati besedni zaklad. Če je otrokovo gibanje omejeno, je omejeno tudi njegovo obvladovanje gibanja in s tem njegova samokontrola. Pri zavedanju lastnega telesa je nadzorovano tudi njegovo vsakdanje vedenje.
 • Še več, skozi ustvarjalne gibalne aktivnosti na nevsiljiv način spodbujamo in privzgajamo pomembne vrednote, kot so usmerjena pozornost, vztrajnost, pogum in samostojnost.
 • Otrokom omogočamo, da razvijajo ritmični posluh, spoznavajo različno glasbo in se telesno odzivajo nanjo.
 • S plesom si otroci ne bogatijo le gibalnih izkušenj, temveč spoznavajo in se zavedajo svojih čustev in občutij, pridobivajo podobo o sebi, hkrati pa se učijo spoznavanja čustev drugih, kar vpliva na pozitivne medsebojne odnose.
 • Kljub individualnosti je ples tudi skupinsko delo, otrok vzpostavlja stike z drugimi in se spontano prilagaja skupini, sodeluje z vrstniki, uči se sodelovanja, spoštovanja in sprejemanja različnosti, premaguje sramežljivost, nesproščenost in si krepi samozavest.

Gibanje je za človeka bistvenega pomena tudi za druga področja delovanja. Zato je nujno, da z otroki tudi, oziroma zdaj še bolj, v tem neprijaznem obdobju poskrbimo za gibanje in optimalen razvoj.

 

PLES Z RUTO

Ideja za vsak dan, ne glede na lokacijo, vreme ali čas v dnevu! In vse, kar potrebujete, je ruta (ali več rut, če je zraven več otrok - za vsakega ena!) ter predvajalnik glasbe z glasbo. 

Kako izvajamo ples z ruto?

 • Pripravite si pesem v počasnem tempu. 
 • Otroku pokažite ruto in kako lahko maha z njo v vse smeri
 • Vaši gibi naj bodo počasni in zamahi veliki. Pokažite otroku, kako lahko pričarate različne oblike in vzorce. 
 • Zavrtite skladbo in zaplešite skupaj s svojim otrokom

18.05.2016DTKranj 53