Dobra teta logo božični

Gibanje in šport

Kako razvijamo fino motoriko v domačem okolju z otroki v 2. starostnem obdobju?

Pri otrocih 2. starostnega obdobja (3-6 let) so dejavnosti že bolj kompleksnejše, bolj zahtevne. Otroci imajo že bolj močne oprijemalne mišice, vendar jim pincetni prijem (prijem palca in kazalca) dela še veliko težav. Večinoma stvari prijemajo še s tremi prsti (palec, kazalec in sredinec).

V tem obdobju se pojavljajo že vidne razlike med otroki. Nekateri imajo že dobro osvojeno fino motoriko – so spretni pri drži svinčnika, pribora, škarij; drugi so pri dejavnostih še zelo togi in okorni (nepravilen prijem pisal, pribora, počasno in togo risanje, nespretnost rezanja s škarjami).

Če otrok vedno znova in znova doživlja neuspeh pri dejavnostih, si ustvari nizko samopodobo o sebi. Zanj lahko poskrbimo s primerno spodbudo, pohvalo in dejavnostmi, ki zanj niso pretežke. Naloga staršev je tudi, da smo strpni in razumevajoči. Ponudimo mu čim več dejavnosti, ob katerih bo uril finomotoriko. Najprej naj otrok osvoji lažje dejavnosti, potem naj se loti zahtevnejših.
Dober razvoj fine motorike se odraža kasneje pri pisanju v šoli, grafomotoriki in pri bolj kompleksnih gibalnih aktivnostih, zato je zelo pomembno, da v zgodnjem obdobju otrokovega življenja poskrbimo, da bo imel dobre pogoje za kasnejše aktivnosti. Saj veste kaj pravi znan pregovor: »Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.«

V nadaljevanju vam posredujem 10 idej, kako lahko otroku ponudite dejavnosti v domačem okolju in mu s tem omogočite dobre pogoje za razvijanje fine motorike.

 

1. Ličkanje koruze

1

OPOMBA: Priljubljena dejavnost za otroke, ki pa vseeno od otrok zahteva moč prstov.

 

2. Obešanje perila

2

OPOMBA: Otroku naprnite vrcvico in naj se obešanje začne. Obešanja perila je otrokom ljuba dejavnost v kateri uživajo in so tudi zelo vztrajni.

 

3. Šivanje

3

OPOMBA: Šivanje od otroka zahteva izjemno preciznost, natančnost in vztrajnost. Na začetku otrok rabi veliko pomoči, usmeritev ter spodbude. Po vsej verjetnosti bo prišlo tudi do zboda s šivanko, vendar naj to ne bo ovira za nadaljnje delo.

 

4. Lepljenje bučnih semen na podlago

4

OPOMBA: Na list otroku narišemo poljuben lik. Otrok nanj lepi bučna semena. Otrok naj na list polaga bučna semena izmenično enega za drugim in ne po več hkrati.

 

5. Prestavljanje manjših predmetov s pinceto

5

OPOMBA: Prestavljanje manjših predmetov s pinceto od otrok zahteva veliko moči v prstih. Aktivnost je med bolj zahtevnimi, sploh ko gre za prestavljanje fižola, ki ima gladko površino.

 

6. Natikanje makaronov na vrvico

6

OPOMBA: Otroku za nizanje na vrvico – laks ponudimo najprej ravne makarone, saj so za nizanje precej lažji kot zaviti. 

 

7. Zabijanje žebljev s kladivom

7

OPOMBA: Na leseno desko naj otrok poljubno zabija želje, ki smo jih že predhodno zabili na površino. Otrok bo na začetku zabijal z obema rokama, saj je kladivo težko. Ko bo pridobil moč v roki, ga spodbujamo, da aktivnost opravlja z eno roko.

 

8. Oblikovanje plastelina, slanega testa, gline

8

OPOMBA: Iz sestavin (1 lonček moke, ½ lončka vode, ½ lončka soli) zamesi testo.Otrok naj poljubno gnete, valja, tapka, oblikuje, mečka, skratka raziskuje z rokami. Na narejeno strukturo iz testa naj polaga manjše perlice.

 

9. Ločevanje koruze, fižola in ajdove kaše

9

OPOMBA: Otroku zmešamo poljubne zrnate sestavine iz kuhinjske omare. Njegova naloga je ločevanje po velikosti zrna. Ajdova kaša je za otroke s slabim pincetnim oprijemom, zelo zahteven postopek.

 

10. Čarobna vrečka - kateri predmet se skriva v vrečki?

10

OPOMBA: V vrečko iz blaga namešamo različne znane predmete. Otroci samo s pomočjo otipa skušajo ugotoviti, kateri predmet se skriva v vrečki. Oblačasno mu lahko v vrečko skrijemo še predmet, ki mu ni poznan.

Kako razvijamo fino motoriko v domačem okolju z otroki v 1. starostnem obdobju?

Kaj sploh je fina motorika? Kako pomembna je za razvoj? Kako jo lahko spodbujamo? Na vsa ta vprašanja bomo odgovorili v tem članku.

Gibanje otroka lahko razdelimo na gibanje celega telesa (groba motorika) ali gibanje rok (fina motorika). Fino motoriko sestavljajo gibanje rok, zapestja, dlani in prstov. Kljub temu, da gre za gibanje le »majhnega« dela telesa, je za otrokov razvoj fina motorika zelo pomembna. V predšolskem obdobju so možgani najbolj odprti za razvoj in kasneje primanjkljaje težko nadoknadimo.

Fina motorika se pri otroku začne s preprijemanjem igrače z obema rokama in potem z eno roko, prestavljanjem predmeta iz ene roke v drugo, listanjem knjige, odpiranjem škatle, pritiskanjem na gumbe pojoče knjige, udarjanjem/trkanjem ob mizo, ploskanjem. Te dejavnosti otroku na začetku povzročajo že kar nekaj težav. Otrok se hitro utrudi, saj so mišice mehke. Pri dejavnostih mora biti vztrajen, saj le s tem krepi mišice, ki mu kasneje pomagajo v bolj kompleksnih gibih.

Pri fini motoriki gre najprej za dejavnosti rok, kasneje se oblikuje pincetni prijem (prijem dveh prstov – palca in kazalca), ki otrokom povzroča največ težav. Pri otrocih hitro opazimo okorno držanje pribora, pisala, neuspešno pobiranje majhnih delcev iz mize v posodo, počasno risanje ter težave pri striženju s škarjami. Otroku ob težavah ponudimo čim več dejavnosti, ki mu bodo pomagale razviti fino motoriko. Te dejavnosti naj bodo na začetku kratkotrajne, z veliko spodbude in našo pohvalo. Otrok bo ob uspehu doživel veselje do dela, krepil bo samopodobo, koncentracijo ter potrpežljivost.
V nadaljevanju vam podajam 11 idej, kako lahko s preprostim materialom, ki ga imate doma pri roki, uporabite za dejavnosti za krepitev fine motorike.

1. Listanje, trganje in mečkanje odpadnega papirja

slika 1

Opomba: Otrok naj iz papirja počne kar želi. Lahko ga trga, mečka, zvija,  oblikuje žogo, ki jo meče v koš.

 

2. Rokovanje, gnetenje, valjanje in oblikovanje slanega testa

2a

OPOMBA: Iz sestavin (1 lonček moke, ½ lončka vode, ½ lončka soli) zamesi testo.Otrok naj poljubno gnete, valja, tapka, oblikuje, mečka, skratka raziskuje z rokami.

 

3. Prestavljanje fižola iz ene posode v drugo

slika 3

OPOMBA: Mlajšim otrokom je dejavnost prestavljanja majhnih predmetov iz ene posode v drugo že dovolj zahtevna. Spodbujamo ga, da majhne predmete prijema z dvema prostoma (palec in kazalec).

 

4. Rokovanje s ščipalko

slika4

OPOMBA: Najprej naj otrok natika samo ščipalke na vrvico. Ko to obvlada, mu dodamo še nogavice.

4a

OPOMBA: Otroku je potrebno pokazati, kje je potrebno stisniti ščipalko in s katerima dvema prstoma (palec in kazalec). Tudi pri tej dejavnosti delajo mišice, ki so pri otrocih še zelo šibke. Otrok potrebuje veliko potrpežljivosti in vztrajnosti.

 

5. Prelaganje plastičnih jajc v škatle od jajc

slika6

OPOMBA: Otrok rokuje, prestavlja jajčka v prazni prostor v jajčni škatli.

 

6. Razvrščanje majhnih predmetov po barvi

slika7

OPOMBA: Otroci razvrščajo manjše predmete po barvi. Srčke lahko nadomestite z barvnimi gumbi, zmečkanim barvnim papirjem in manjšimi cofki.

 

7. Natikanje plastičnih pokrovčkov na vezalko

7a

OPOMBA: Skozi preluknjane zamaške različnih velikosti otrok vtika vezalko in izdeluje kačo.

 

8. Natikanje pokrovčkov na leseno stojalo

slika9

OPOMBA: Preluknjane zamaške natika na leseno stojalo narejeno iz lesene podlage in kitajskih palčk.

 

9. Zapiranje plastenk s pravilnim zamaškom

9a

OPOMBA: Plastenke odrežemo na poljubno višino, jih prilepimo s silikonsko pištolo na trši karton. Otrok poiskuša, kateri zamašek sodi na pravilno plastenko in zamašek zavrti.

 

10. Risanje v polento, moko, gres

slika 11

OPOMBA: V škatlo od čevljev stresemo sipni material (polenta, moka, gres). Otrok rokuje, sipa, tapka in vleče črte po materialu.

 

11. Vtikanje zamaškov različnih velikosti v pravo luknjo v škatli

11a

OPOMBA: Pokrovu od škatle izrežemo različno velikostne luknje, ki jih pri robu pobarvamo z barvami zamaškov.Otrok razvršča pokrovčke po barvi in velikosti.